Naturprodukter


Kan man lita på att alla naturprodukter håller vad de lovar?

Vad är en naturprodukt? Javisst, en produkt från naturen som inte, negativt, påverkar miljön. Användandet av naturprodukter har, på senare år, blivit allt vanligare i Sverige. Alla livsmedelsbutiker med lite självaktning har några hyllmeter med de vanligaste och mest gångbara naturprodukterna som är så kallade ”högmarginalprodukter”.
Naturprodukter mot t.ex. glutenallergiVad är det då som gör att intresset för naturprodukter har ökat såpass kraftigt under de senaste åren? Är det så att vi människor har blivit mer miljömedvetna eller har vår tilltro till fabricerade produkter minskat? Det finns lika många svar på denna frågeställning som det finns frågor men massor av studier har gjorts under senare år och vad man säkert kan säga är att vi påverkas av det vi äter, dricker eller applicerar på huden.

Även om man har svåra diagnoser som t.ex. autism finns det vetenskapliga studier (USA, UK och Norge) som påvisar att man kan uppnå avsevärda lättnader och inlärningsförbättringar genom att använda naturprodukter och kanske avhålla sig från vissa typer av födoämnen som t.ex. gluten. Även behandlingar av naturliga slag som t.ex. zonterapi blir allt vanligare som professionella behandlingsmetoder.