Samliv


Naturprodukter som förbättrar Ert samliv

Allting samverkar, hälsan, jobbet och samliv! Är det struligt, mycket konflikter och allmänt kass på jobbet påverkar detta din mentala och fysiska hälsa och, i de allra flesta fall, även samlivet med din partner. Är det toppen på jobbet, du känner dig frisk och stark blir ju samlivet med din partner pricken över i:et och allt går som smort.

Problem på jobbet?

De allra flesta av oss måste ju arbeta för att dra in lite stålar till hushållskassan men alla har inte drömjobbet och många av oss upplever en stor stress på arbetet och i bland känner man olust att ens gå till jobbet, när man vet vilken ohållbar arbetssituation som väntar. Tipset här, är att prata med närmaste chef om hur du upplever arbetssituationen och tillsammans göra en plan för att komma till förändring. Även små förändringar kan göra stor påverkan på det totala upplevelsen.

Problem med din partner?

Alla har ju förvisso ingen partner men om så är fallet rekommenderas ett allvarligt, förutsättningslös samtal med partnern om hur du känner och hur ni skulle kunna få till stånd en förändring till det bättre. I bland upptäcker man här att man kanske inte skall leva tillsammans över huvud taget, men även detta kan bli något mycket positivt i slutändan…

Problem med hälsan?

Första tipset är: SÖK LÄKARE! Nästa tips är att förändra din livsföring! Det kan vara så enkelt som att ta en promenad varje dag, lägga av med cigaretter eller kanske att ta bort sockret i maten…